آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 117588
بازديدکنندگان امروز: 1
کل بازديدکنندگان: 184112
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 0.7020 ثانيه
اخبار > مراقبت در منزل طرحی برای ورود پرستاران به جامعه


  چاپ        ارسال به دوست

مراقبت در منزل طرحی برای ورود پرستاران به جامعه


شــیفت های پشت سر هم و ســاعت کاری زیاد، درد مشترک بسیاری از این پرستارها است. زکیه باباییان پرســتاری صبور و باحوصله است که در توضیح مشکلات کاری اش می گوید: چرخشی بودن شیفت ها و داشتن شیفت های شب پُــر کار در کنار فعالیت ذهنی و بدنی شــدید به خاطر تعداد بالای بیماران تمام انرژی یک پرستار را تحلیل می برد.
او بــه تأثیرات روحی ناشــی از تمــاس مداوم با بدترین مرحله زندگی افراد یعنی بیماری و مرگ اشــاره کرده و اضافه می کند: ما پرستاران هر روز واکنش های منفی بیمــاران و همراهیان آنها را می بینیم و در بسیاری موارد دچار پریشانی، یأس یا پرخاشگری می شــویم.
علاوه بر آن با توجه به اینکه برنامه ریزی شــیفت ها در ابتــدای هر ماه انجام می شود و در طی ماه ممکن است میهمانی، جلسات مدرسه بچه ها و... پیش بیاید، برای حضور در آن ها به مشــکل برمی خوریم. تا جایی که در خانواده خود و همســر به غایب همیشگی تبدیل شده و در جمع فامیل، منزوی اجباری هستیم.


تأمین امنیت، بیمه و ثبات شغلی... بخشی از مطالبات پرستاران
علاوه بر مراقبت های پرســتاران در بیمارستان، به تازگــی مراکز مراقبت های پرســتاری در منزل یا مراکز پرســتاری جامعه نگر نیز راه اندازی شده است. مراکزی که اعزام پزشک، پرستار، فیزیوتراپ، مراقبت از کودک و سالمند و بسیار خدمات دیگر را در دســتور کار خود دارد.
مراکزی که رونق شان نور امیدی در زندگی برخی بیماران خاص و مزمن روشن کرده و تحمل بستری های طولانی در منزل را بــرای آنها و خانواده های آنان آســان تر کرده اســت.
رضا محمدی، پرستاری است که علاوه بر کار در بیمارســتان و در شیفت های تعیین شده، به خاطــر تأمین هزینه های زندگــی مراقبت از بیماران در منزل را هم انجــام می دهد.
او که در یکی از همین مراکز مراقبت در منزل کار می کند، می گوید: فقط باید عاشــق کارت باشی تا بتوان سختی های بســیار او را تاب بیاوری.
او که همراه همسر پرستارش حدود 9 سال مشغول خدمت به بیماران اســت از شب هایی می گوید که هر دو شیفت هســتند و مجبور می شــوند برای دختر 6 ساله شــان پرستار بگیرند.
او می گوید به خاطر مطمئن نبودن از امنیت، اجازه کار به همســرم در این بخش را نمی دهم و معتقد اســت اگر این خدمات را بیمه قبول کند، تعداد بیشتری از افراد جامعه از آن استفاده می کنند.
مدیــر کل ارتقای ســلامت، خدمــات بالینی و پرستاری وزارت بهداشت در توضیح طرح «مراقبت در منــزل» می گوید: طبق تعاریف بین المللــی این طرح، طرحی اســت که طی آن طیف گسترده ای از خدمات بهداشتی و درمانی که امکان ارائه آن در خانــه وجود دارد به بیمار ارائه می شــود. خدماتی که معمولاً ارزان تر، راحت تر و مؤثرتر از خدمات ارائه شده در بیمارستان است.
احمد نجاتیان مشکلات کار در این طرح را به دو قسمت مشکلات خوِد طرح و ضرورت جا افتادن سیستم مراقبتی در کشــور و دیگری، مشکلات پرستاران شــاغل تقســیم می کند.
او می گوید: مهم ترین موضوع این اســت که افــرادی غیر از پرســتاران و آنهایی که صلاحیت لازم را ندارند، به عنوان پرستار در منازل ارائه خدمت می دهند. این مســئله سبب می شــود مردمی که شناخت کافی از خدمات پرستاری در منزل ندارند، خدمات نامناسب و بی کیفیت را از افراد غیرصالح بگیرند.
وی می افزاید: در زمینه بحث صلاحیت حرفه ای، مقرر شده است پرســتارانی که توانمندی و صلاحیت لازم را دارنــد، گواهی و پروانه ای دریافت کرده تا خدمات ایمن و مناسب به مردم بدهند. پیش نیاز دریافت این گواهی و توانمندســازی، شرکت در دوره های ضمن خدمت و بازآموزی است.
طرح «مراقبت در منزل» شغلی پایدار است
این فعال حوزه پرســتاری کشور در ادامه توضیح می دهد: به دلیل اینکه طرح «مراقبت در منزل» هنوز به عنوان یک صنعت در کشور ما مطرح نشده است، بسیاری از پرستاران آن را به عنوان شغلی پایدار محسوب نمی کنند. بیشتر آنهایی که در این طرح مشغول به کارند، پرستارانی هستند که در شــیفت دوم یا ســاعات اضافه کاری خدمات پرستاری در منزل ارائه می کنند که امیدواریم با توسعه مراکز برای رونق این طرح قدم های خوبی برداشته شود.
مدیــر کل ارتقای ســلامت، خدمــات بالینی و پرستاری وزارت بهداشت از تعیین تعرفه خدماتی این خدمات گفته و اعــلام می کند: تلاش داریم طرح «مراقبت در منزل» را به عنوان بخشــی از نظام ســلامت اعلام کنیم. ضمــن اینکه با بیمه کردن این خدمات، اســتفاده از آن را گســترش دهیم.
نجاتیان در ادامه می گوید: برای پرستاران شاغل در این بخش باید جایگاهی شغلی تعریف شود تا به عنوان کاری با حقوق و درآمد مناسب و ثابت بتوانند در طرح «مراقبت در منزل» کار کنند و آن را شغل اصلی خود بدانند.

تسکین دهنده مشکلات پرستاران
وی دیگر مشــکلات این طــرح را بحث امنیت پرستاران دانسته و توضیح می دهد: از نگرانی هایی که به خصوص در مناطق حاشیه شهر وجود دارد، بحث امنیت پرستارانی است که در آن مناطق ارائه خدمات می کنند. در دنیا دستور العمل های متفاوتی وجود دارد که وقتی یک پرســتار می خواهد وارد منزلی شود، باید آن منزل از نظر ایمنی چک شده باشد و سیستم های حفاظتی در اختیار پرستاران قرار گرفته باشــد. اما از آن جایی که این طرح در ایران، موضوعی جدید است نیاز است تا کارگروهی مشخص با همکاری نهادهای دیگر مانند نهادهایی که در بحث امنیت کمک کننده هستند، تشکیل شود. همه تلاش می کنیم بتوانیم امنیت لازم را ایجاد کــرده و امکانات روز دنیا را در اختیار پرســتاران بگذاریــم که اگر در منزلی ارائه خدمت می دهند، مطمئن باشند آن مکان ایمن هست و دسترسی به وسایل هشدار دهنده برای ردیابی آن ها وجود دارد.
مدیر کل ارتقای ســلامت، خدمات بالینی و پرســتاری وزارت بهداشت در پایان خبر می دهد: در کشور تا به امروز 1000 واحد «مراقبت در منزل» فعال شده است. تعداد پرسنل این مراکز بسته به شرایط متفاوت است. اما بر اساس آخرین آمار در حال حاضر افزون بر 10 هزار پرســتار به طور مســتقیم و غیرمســتقیم در مراکز طرح «مراقبت در منزل» در حال فعالیت هســتند. به نظر می رسد با توسعه این طرح می توانیم مشاغل بســیاری ایجاد کنیم. این طرح در کشوری مانند آمریکا یک میلیون شغل مستقیم و 250 هزار شغل غیرمستقیم ایجاد کرده است. امیدواریم با هدف گیری که برای طــرح «مراقبت در منزل» داشته ایم بتوانیم از لحاظ اشتغال پایدار نیز به رشد قابل قبولی برسیم.
منبع: روزنامه قدس
پایان خبر

 


٠٧:٤٦ - شنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٦    /    شماره : ٢٧٥٧٦    /    تعداد نمایش : ٢٦خروج