آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 570
بازديدکنندگان امروز: 220
کل بازديدکنندگان: 219930
بازديدکنندگان آنلاين: 7
زمان بارگزاري صفحه: 0.4212 ثانيه
معرفی همکاران

آقای عزت اله براتی

سمت: مدیر امور پرستاری

 

آقای احمد معزی

سمت: کارشناس پایش

 

خانم هنگامه جلالی پور

سمت: کارشناس منابع انسانی

 

خانم مژگان حجت پناه

سمت: کارشناس آموزش

 

خانم مریم راستی

سمت: کارشناس آموزش بیمار، مدیر سایت پرستاری و کارشناس پزوهش

 

خانم فاطمه باقری

سمت: کارشناس مسئول مامایی

 

خانم محبوبه عمویی

سمت: کارشناس مامایی

 

شرح وظایف اداره پرستاری دانشگاه1-سیاستگذاری امور پرستاری در راستای سیاست کلان وزارت متبوع( مراکز مراقبت پرستاری در منزل، پرستاری سالمندی، صدور پروانه صلاحیت حرفه ای و...)
2-نظارت بر حسن اجرای برنامه ها توسط مدیران و کارشناسان پرستاری، مامایی(قانون ارتقاء بهره وری، پایش عملکرد کادر پرستاری، ارزشیابی و ارتقای شغلی کارکنان پرستاری، ارتقاء کیفی و استانداردسازی شاخص های ملی پرستاری و ... )
3-تعیین اهداف،خط مشی و ارائه راهکار جهت تحقق اهداف کلان مدیریت پرستاری
4-تنظیم بودجه و الویت بندی ان در کار گروه توریع درآمد اختصاصی دانشگاه
5-برنامه ریزی ، پیشنهاد ، ارائه راهکار وتدابیر احرایی جهت تامین نیازهای رفاهی وانگیزشی شغلی کارکنان پرستاری ورسیدگی به شکایات حرفه ای واداری کارکنان
6-همکار ی متقابل با دانشکده پرستاری ومامایی درآموزش دانشجویان پرستاری وکادرپرستاری
7- برنامه ریزی ونظارت جهت ارتقاء واستانداردسازی شاخص های ساختاری ، فرایندی خدمات پرستاری درسه سطح پیشگیری ، مراقبت وبازتوانی درمراکز تابعه با تاکید بر رعایت حقوق تامین ایمنی وحفظ حریم مددجویان
8- مدیریت نقل وانتقالات وبازنشستگی نیروی انسانی کادرپرستاری براساس دستورالعمل های موجود دانشگاه
9-برآورد نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستانها براساس استانداردهای موجود ومقایسه با استانداردهای مطلوب  وارائه راهکارها جهت رسیدن به وضع مطلوب  بمنظور ارتقاء مراقبت های کمی وکیفی به مددجویان از طریق( لایحه طرح خدمت پزشکان وپیراپزشکان ، بکارگیری کادر پرستاری از طریق استخدام ، بکارگیری دانشجویان کادرپرستاری وتوزیع نیروهای جدید  براساس اولویت های تعیین شده درواحدهای تحت پوشش )
10-نظارت مستمر بربرنامه های پرستاری واحدهای تابعه وارزیابی نحوه چیدمان نیروها وارائه راهکارها ی لازم
11-همکاری با معاونت توسعه درخصوص تنظیم ضوابط ومقررات بکارگیری کادر پرستاری از طریق واگذاری به بخش غیر دولتی یا قرارداد موقت با دانشگاه
12-برنامه ریزی ونظارت  برعملکرد خدمات پرستاریبراساس شرح وظایف  به وسیله ابزارها وروش های مختلف وتکمیل چک لیست ها مربوطه وارائه گزارش
13-نظارت وکنترل بر استقرار مدیریت بحران درگروه پرستاری به منظور حفظ آمادگی وپاسخ مناسب درزمان بحران
14-برنامه ریزی واجرای آموزش های مورد نیاز به مدیران ، سوپروایزران ، سرپرستاران وسایر کادرپرستاری درراستای ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری ازطریق برگزاری همایشها ،کارگاهها ،سمینارها ودوره های آموزشی خارج استانی
15-افزایش دانش ومهارت خودمراقبتی بیماران با استقرار نظام جامع آموزش سلامت وتشکیل تیم های آموزش سلامت به مددجو وخانواده های آنان
16-بارگذاری وبروز رسانی اطلاعات لازم درتمامی سایت ها مرتبط با پرستاری
17-برنامه ریزی درخصوص استقرار موازین شرعی واخلاق پرستاری درمراقبت از بیماران درراستای رعایت منشور حقوق بیمار
18-پیگیری و برگزار ی مراسم مختلف نظیر روز پرستار ، هفته سلامت ، اتخابات صنفی و...
19-ارتباط وتعامل با معاونت مختلف وزارت متبوع
20-پیگیری وبرنامه ریزی جلسات منظم با مدیران پرستاری ، سوپروایزران وسرپرستاران