آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 467
بازديدکنندگان امروز: 217
کل بازديدکنندگان: 219927
بازديدکنندگان آنلاين: 7
زمان بارگزاري صفحه: 0.3120 ثانيه
فرآیندها

نحوه معرفی نیروهای متقاضی طرح نیروی انسانی گروه پرستاری مامایی


1-    تسویه حساب با دانشگاه مربوطه
2-ثبت نام ازطریق سایت Tarhreg.behdasht.gov.ir
3-مراجعه به اداره پرستاری مامایی دانشگاه وثبت نام حضوری وتکمیل فرم وقرارگرفتن درلیست نوبت طرح
1-    دریافت تاییدیه فراغت ازتحصیل از طریق آدرس Tarh.behdasht.gov.ir
2-    حضوردردانشگاه پس ازتماس اداره پرستاری مامایی براساس نوبت تکمیل فرم وتاریخ فراغت ازتحصیل
3-    مکاتبه معاونت درمان ومعرفی نیروی متقاضی به معاونت توسعه
4-    صدورابلاغ شروع به کارومعرفی به بیمارستان

ثبت نام ازمتقاضیان اهدا عضو پس ازمرگ

1-    ورود ازطریق آدرس سایت Ta.muq.ac.ir
2-    ورود به آیتم ثبت نام ازمتقاضیان اهداء عضو
3-    تکمیل فرم مربوطه
4-    ثبت دقیق مشخصات به ویژه شماره تماس
5-    دریافت اطلاعات ثبت نام شدگان ازطریق سایت توسط اداره پرستاری دانشگاه
6-    تنظیم لیست نهایی وارسال به حراست برای صدور کارت اهدا
7-    ارسال لیست به روابط عمومی به منظوراطلاع رسانی ازطریق پیامک
8-    مراجعه به اداره پرستاری دانشگاه پس ازدریافت پیامک وتحویل کارت اهدا


فرآیند جذب دانشجویان جهت انجام کار دانشجویی

1-دانشجویان متقاضی از دانشگاههای علوم پزشکی وآزاد اسلامی باید جهت ثبت نام به اداره آموزش دانشکده محل تحصیل خود مراجعه نماید.
2-بررسی صلاحیت عمومی ، علمی وحرفه ای دانشجویان توسط کمیته ای با مسئولیت ریاست دانشکده و متشکل از معاون آموزشی دانشکده ، سه نفر مربیان مجرب تشکیل وریاست  دانشکده  براساس نظر اعضاء وسوابق دانشجو صلاحیت دانشجو را تایید نماید.
3-واحد آموزش دانشکده پرستاری  پس از بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان متقاضی از نظر معدل ، تعداد واحدهای گذرانده شده( مطابق با دستورالعمل اجرایی آئین نامه استفاده  از دانشجویان گروه پرستاری دربالین ) نسبت به معرفی آنان به مدیریت پرستاری دانشگاه اقدام نماید.
4- مدیر پرستاری دانشگاه براساس نیاز واقعی مراکز ، دانشجویان را به مراکز معرفی ومراکز محل خدمت دانشجویان را نیز به دانشکده ذیربط اعلام نماید .
5-بخش محل خدمت دانشجو توسط مدیر خدمات پرستاری مرکز تعیین خواهد شد .
6-بکارگیری دانشجویان دربخشهای واگذار شده و بخش خصوصی ممنوع می باشد.